Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data rozpoczęcia budowy
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina