Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina