Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina