Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współczynnik przenikania ciepła Uc
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
współczynnik przenikania ciepła
Jednostka
miary
GminaWspółczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych
GminaWspółczynnik przenikania ciepła dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
GminaWspółczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym
GminaWspółczynnik przenikania ciepła okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych
GminaWspółczynnik przenikania ciepła drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi