Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Jednostka
miary
GminaOBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJogółem
GminaOBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJwydane na podstawie MPZP
GminaPozostałe budynki niemieszkalneogółem
GminaPozostałe budynki niemieszkalnewydane na podstawie MPZP
GminaOgólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznejogółem
GminaOgólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznejwydane na podstawie MPZP
GminaBudynki przemysłowe i magazynoweogółem
GminaBudynki przemysłowe i magazynowewydane na podstawie MPZP
GminaBudynki transportu i łącznościogółem
GminaBudynki transportu i łącznościwydane na podstawie MPZP
GminaBudynki handlowo - usługoweogółem
GminaBudynki handlowo - usługowewydane na podstawie MPZP
GminaBudynki biuroweogółem
GminaBudynki biurowewydane na podstawie MPZP
GminaHotele i budynki zakwaterowania turystycznegoogółem
GminaHotele i budynki zakwaterowania turystycznegowydane na podstawie MPZP
GminaBudynki zbiorowego zamieszkaniaogółem
GminaBudynki zbiorowego zamieszkaniawydane na podstawie MPZP