Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
forma budownictwa
Jednostka
miary
Gminana wynajem