Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na środki trwałe
Pozycja grupowania:
Rodzaj inwestycji
Jednostka
miary
Ogółem
inwestycje odtworzeniowe
inwestycje rozwojowe
inwestycje pozostałe