Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
napływ bezrobotnych
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsiOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Zamieszkali na wsiKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
w tym posiadający gospodarstwo rolneOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
w tym posiadający gospodarstwo rolneKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
CudzoziemcyOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
CudzoziemcyKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Bez kwalifikacji zawodowychOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Bez kwalifikacji zawodowychKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Bez doświadczenia zawodowegoOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Bez doświadczenia zawodowegoKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym