Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Pozycja grupowania:
Staż pracy w latach
Jednostka
miary
Ogółemdo 1 miesiącabez stażu
Ogółemdo 1 miesiąca30 lat i więcej
Ogółemdo 1 miesiącaod 20 do 30 lat
Ogółemdo 1 miesiącaod 10 do 20 lat
Ogółemdo 1 miesiącaod 5 do 10 lat
Ogółemdo 1 miesiącaod 1 do 5 lat
Ogółemdo 1 miesiącado 1 roku
Ogółemod 1 do 3 miesięcybez stażu
Ogółemod 1 do 3 miesięcy30 lat i więcej
Ogółemod 1 do 3 miesięcyod 20 do 30 lat
Ogółemod 1 do 3 miesięcyod 10 do 20 lat
Ogółemod 1 do 3 miesięcyod 5 do 10 lat
Ogółemod 1 do 3 miesięcyod 1 do 5 lat
Ogółemod 1 do 3 miesięcydo 1 roku
Ogółemod 3 do 6 miesięcybez stażu
Ogółemod 3 do 6 miesięcy30 lat i więcej
Ogółemod 3 do 6 miesięcyod 20 do 30 lat
Ogółemod 3 do 6 miesięcyod 10 do 20 lat
Ogółemod 3 do 6 miesięcyod 5 do 10 lat
Ogółemod 3 do 6 miesięcyod 1 do 5 lat
Ogółemod 3 do 6 miesięcydo 1 roku
Ogółemod 6 do 12 miesięcybez stażu
Ogółemod 6 do 12 miesięcy30 lat i więcej
Ogółemod 6 do 12 miesięcyod 20 do 30 lat
Ogółemod 6 do 12 miesięcyod 10 do 20 lat
Ogółemod 6 do 12 miesięcyod 5 do 10 lat
Ogółemod 6 do 12 miesięcyod 1 do 5 lat
Ogółemod 6 do 12 miesięcydo 1 roku
Ogółemod 12 do 24 miesięcybez stażu
Ogółemod 12 do 24 miesięcy30 lat i więcej
Ogółemod 12 do 24 miesięcyod 20 do 30 lat
Ogółemod 12 do 24 miesięcyod 10 do 20 lat
Ogółemod 12 do 24 miesięcyod 5 do 10 lat
Ogółemod 12 do 24 miesięcyod 1 do 5 lat
Ogółemod 12 do 24 miesięcydo 1 roku
Ogółempowyżej 24 miesięcybez stażu
Ogółempowyżej 24 miesięcy30 lat i więcej
Ogółempowyżej 24 miesięcyod 20 do 30 lat
Ogółempowyżej 24 miesięcyod 10 do 20 lat
Ogółempowyżej 24 miesięcyod 5 do 10 lat
Ogółempowyżej 24 miesięcyod 1 do 5 lat
Ogółempowyżej 24 miesięcydo 1 roku
Kobietydo 1 miesiącabez stażu
Kobietydo 1 miesiąca30 lat i więcej
Kobietydo 1 miesiącaod 20 do 30 lat
Kobietydo 1 miesiącaod 10 do 20 lat
Kobietydo 1 miesiącaod 5 do 10 lat
Kobietydo 1 miesiącaod 1 do 5 lat
Kobietydo 1 miesiącado 1 roku
Kobietyod 1 do 3 miesięcybez stażu
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia