Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Staż pracy w latach
Jednostka
miary
Ogółembez stażu
Ogółem30 lat i więcej
Ogółemod 20 do 30 lat
Ogółemod 10 do 20 lat
Ogółemod 5 do 10 lat
Ogółemod 1 do 5 lat
Ogółemdo 1 roku
Kobietybez stażu
Kobiety30 lat i więcej
Kobietyod 20 do 30 lat
Kobietyod 10 do 20 lat
Kobietyod 5 do 10 lat
Kobietyod 1 do 5 lat
Kobietydo 1 roku