Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Jednostka
miary
Ogółem60 lat i więcej
Ogółem55-59 lat
Ogółem45-54 lata
Ogółem35-44 lata
Ogółem25-34 lata
Ogółem18-24 lata
Kobiety60 lat i więcej
Kobiety55-59 lat
Kobiety45-54 lata
Kobiety35-44 lata
Kobiety25-34 lata
Kobiety18-24 lata