Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
z prawem do zasiłku
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
Z krajów EOG i Szwajcarii
Jednostka
miary
OgółemBez prawa do zasiłkucudzoziemcykraje EOG oraz Szwajcaria
OgółemZ prawem do zasiłkucudzoziemcykraje EOG oraz Szwajcaria
KobietyBez prawa do zasiłkucudzoziemcykraje EOG oraz Szwajcaria
KobietyZ prawem do zasiłkucudzoziemcykraje EOG oraz Szwajcaria