Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
powyżej 50 roku życia
Pozycja grupowania:
Staż pracy w latach
Jednostka
miary
Ogółempowyżej 50 roku życiabez stażu
Ogółempowyżej 50 roku życia30 lat i więcej
Ogółempowyżej 50 roku życiaod 20 do 30 lat
Ogółempowyżej 50 roku życiaod 10 do 20 lat
Ogółempowyżej 50 roku życiaod 5 do 10 lat
Ogółempowyżej 50 roku życiaod 1 do 5 lat
Ogółempowyżej 50 roku życiado 1 roku
Kobietypowyżej 50 roku życiabez stażu
Kobietypowyżej 50 roku życia30 lat i więcej
Kobietypowyżej 50 roku życiaod 20 do 30 lat
Kobietypowyżej 50 roku życiaod 10 do 20 lat
Kobietypowyżej 50 roku życiaod 5 do 10 lat
Kobietypowyżej 50 roku życiaod 1 do 5 lat
Kobietypowyżej 50 roku życiado 1 roku