Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
powyżej 50 roku życia
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Jednostka
miary
Ogółempowyżej 50 roku życia60 lat i więcej
Ogółempowyżej 50 roku życia55-59 lat
Ogółempowyżej 50 roku życia45-54 lata
Ogółempowyżej 50 roku życia35-44 lata
Ogółempowyżej 50 roku życia25-34 lata
Ogółempowyżej 50 roku życia18-24 lata
Kobietypowyżej 50 roku życia60 lat i więcej
Kobietypowyżej 50 roku życia55-59 lat
Kobietypowyżej 50 roku życia45-54 lata
Kobietypowyżej 50 roku życia35-44 lata
Kobietypowyżej 50 roku życia25-34 lata
Kobietypowyżej 50 roku życia18-24 lata