Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni objęci IPD
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Realizujący IPD stan
Jednostka
miary
OgółemRealizujący IPD w końcu okresu sprawozdawczego
KobietyRealizujący IPD w końcu okresu sprawozdawczego