Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
napływ bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Bezrobotni wybrane grupy
Jednostka
miary
OgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymBezrobotni
OgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczympoprzednio pracujący
OgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymw tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
OgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdotychczas niepracujące
KobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymBezrobotni
KobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczympoprzednio pracujący
KobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymw tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
KobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdotychczas niepracujące