Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Indywidualny Plan Działania IPD
Jednostka
miary
OgółemRealizujący IPD w końcu okresu sprawozdawczego
OgółemZakończyli realizacje IPD
Ogółemw tym z powodu podjęcia pracy
OgółemPrzerwali realizacje IPD
OgółemPrzygotowano IPD
KobietyRealizujący IPD w końcu okresu sprawozdawczego
KobietyZakończyli realizacje IPD
Kobietyw tym z powodu podjęcia pracy
KobietyPrzerwali realizacje IPD
KobietyPrzygotowano IPD