Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocy razem
Pozycja grupowania:
Profile pomocy
Jednostka
miary
OgółemBezrobotni z ustalonym profilem pomocyZ ustalonym profilem
KobietyBezrobotni z ustalonym profilem pomocyZ ustalonym profilem