Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni i poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
udział w projektach EFS
Jednostka
miary
Ogółemw projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
Ogółemw projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
Ogółemrozpoczęcie udziału w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Kobietyw projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
Kobietyw projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
Kobietyrozpoczęcie udziału w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS