Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymKobiety
po raz pierwszyOgółem
po raz pierwszyKobiety
po raz kolejnyOgółem
po raz kolejnyKobiety
po pracach interwencyjnychOgółem
po pracach interwencyjnychKobiety
po robotach publicznychOgółem
po robotach publicznychKobiety
po stażuOgółem
po stażuKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychKobiety
po szkoleniuOgółem
po szkoleniuKobiety
po pracach społecznie użytecznychOgółem
po pracach społecznie użytecznychKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymKobiety
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
niesubsydiowanejOgółem
niesubsydiowanejKobiety
podjęcie działalności gospodarczejOgółem
podjęcie działalności gospodarczejKobiety
pracy sezonowejOgółem
pracy sezonowejKobiety
subsydiowanejOgółem
subsydiowanejKobiety
prac interwencyjnychOgółem
prac interwencyjnychKobiety
robót publicznychOgółem
robót publicznychKobiety
podjęcia działalności gospodarczejOgółem
podjęcia działalności gospodarczejKobiety
w tym w ramach bonu na zasiedlenieOgółem
w tym w ramach bonu na zasiedlenieKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoKobiety
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieOgółem
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieKobiety
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoOgółem
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoKobiety
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoOgółem
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoKobiety
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęOgółem
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneKobiety
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia