Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
Pozycja grupowania:
z prawem do zasiłku
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymBez prawa do zasiłkuOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymBez prawa do zasiłkuKobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymZ prawem do zasiłkuOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymZ prawem do zasiłkuKobiety
po raz pierwszyBez prawa do zasiłkuOgółem
po raz pierwszyBez prawa do zasiłkuKobiety
po raz pierwszyZ prawem do zasiłkuOgółem
po raz pierwszyZ prawem do zasiłkuKobiety
po raz kolejnyBez prawa do zasiłkuOgółem
po raz kolejnyBez prawa do zasiłkuKobiety
po raz kolejnyZ prawem do zasiłkuOgółem
po raz kolejnyZ prawem do zasiłkuKobiety
po pracach interwencyjnychBez prawa do zasiłkuOgółem
po pracach interwencyjnychBez prawa do zasiłkuKobiety
po pracach interwencyjnychZ prawem do zasiłkuOgółem
po pracach interwencyjnychZ prawem do zasiłkuKobiety
po robotach publicznychBez prawa do zasiłkuOgółem
po robotach publicznychBez prawa do zasiłkuKobiety
po robotach publicznychZ prawem do zasiłkuOgółem
po robotach publicznychZ prawem do zasiłkuKobiety
po stażuBez prawa do zasiłkuOgółem
po stażuBez prawa do zasiłkuKobiety
po stażuZ prawem do zasiłkuOgółem
po stażuZ prawem do zasiłkuKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychBez prawa do zasiłkuOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychBez prawa do zasiłkuKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychZ prawem do zasiłkuOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychZ prawem do zasiłkuKobiety
po szkoleniuBez prawa do zasiłkuOgółem
po szkoleniuBez prawa do zasiłkuKobiety
po szkoleniuZ prawem do zasiłkuOgółem
po szkoleniuZ prawem do zasiłkuKobiety
po pracach społecznie użytecznychBez prawa do zasiłkuOgółem
po pracach społecznie użytecznychBez prawa do zasiłkuKobiety
po pracach społecznie użytecznychZ prawem do zasiłkuOgółem
po pracach społecznie użytecznychZ prawem do zasiłkuKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymBez prawa do zasiłkuOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymBez prawa do zasiłkuKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymZ prawem do zasiłkuOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymZ prawem do zasiłkuKobiety
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymBez prawa do zasiłkuOgółem
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymBez prawa do zasiłkuKobiety
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymZ prawem do zasiłkuOgółem
podjęcia pracy w mies. SprawozdawczymZ prawem do zasiłkuKobiety
niesubsydiowanejBez prawa do zasiłkuOgółem
niesubsydiowanejBez prawa do zasiłkuKobiety
niesubsydiowanejZ prawem do zasiłkuOgółem
niesubsydiowanejZ prawem do zasiłkuKobiety
podjęcie działalności gospodarczejBez prawa do zasiłkuOgółem
podjęcie działalności gospodarczejBez prawa do zasiłkuKobiety
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia