Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia cena zakupu energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
Pozycja grupowania:
Kierunki zakupu na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
Jednostka
miary
Z przedsiębiorstw obrotu
Z elektrowni i elektrociepłowni
Z rynku bilansującego