Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty energii kupionej w ramach rynku bilansującego
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna