Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty zmienne - energia elektryczna
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna