Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna