Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - remonty
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna