Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynik brutto na działalności energetycznej
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna