Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania w działalności przesyłowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj zobowiązań (en. el.)
Pozycja grupowania:
Długoterminowe, krótkoterminowe
Jednostka
miary
Pożyczki, dłużne papiery wartościoweDługoterminowe
Pożyczki, dłużne papiery wartościoweKrótkoterminowe
Kredyty bankoweDługoterminowe
Kredyty bankoweKrótkoterminowe
Pozostałe zobowiązaniaDługoterminowe
Pozostałe zobowiązaniaKrótkoterminowe