Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychód energii elektrycznej w sieci NN
Pozycja grupowania:
Kierunki przychodu energii elektrycznej w sieci NN
Jednostka
miary
Ogółem
Z elektrowni i elektrociepłowni na węglu kamiennym
Z elektrowni i elektrociepłowni na węglu brunatnym
Z elektrowni wodnych
Z elektrowni i elektrociepłowni innych
Z sieci OSD (dawne SD)
Z zagranicy
Dostawa od odbiorców końcowych
Dostawa od drobnych OSD (mniej niż 100 tys. odbiorców)