Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Jednostka
miary
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem60 lat i więcej
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem55-59 lat
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem45-54 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem35-44 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem25-34 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem18-24 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety60 lat i więcej
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety55-59 lat
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety45-54 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety35-44 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety25-34 lata
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety18-24 lata