Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Zamieszkali na wsi
Jednostka
miary
niepotwierdzenia gotowości do pracyOgółemwieś
niepotwierdzenia gotowości do pracyKobietywieś
odmowy ustalenia profilu pomocyOgółemwieś
odmowy ustalenia profilu pomocyKobietywieś
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAIOgółemwieś
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAIKobietywieś
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnychOgółemwieś
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnychKobietywieś
w tym w ramach PAIOgółemwieś
w tym w ramach PAIKobietywieś
rozpoczęcia prac społecznie użytecznychOgółemwieś
rozpoczęcia prac społecznie użytecznychKobietywieś
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychOgółemwieś
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychKobietywieś
w tym w ramach bonu stażowegoOgółemwieś
w tym w ramach bonu stażowegoKobietywieś
rozpoczęcia stażuOgółemwieś
rozpoczęcia stażuKobietywieś
w tym w ramach bonu szkoleniowegoOgółemwieś
w tym w ramach bonu szkoleniowegoKobietywieś
rozpoczęcia szkoleniaOgółemwieś
rozpoczęcia szkoleniaKobietywieś
inneOgółemwieś
inneKobietywieś
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaKobietywieś
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneKobietywieś
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęKobietywieś
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoKobietywieś
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoKobietywieś
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieOgółemwieś
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieKobietywieś
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoOgółemwieś
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoKobietywieś
w tym w ramach bonu na zasiedlenieOgółemwieś
w tym w ramach bonu na zasiedlenieKobietywieś
podjęcia działalności gospodarczejOgółemwieś
podjęcia działalności gospodarczejKobietywieś
robót publicznychOgółemwieś
robót publicznychKobietywieś
prac interwencyjnychOgółemwieś
prac interwencyjnychKobietywieś
subsydiowanejOgółemwieś
subsydiowanejKobietywieś
pracy sezonowejOgółemwieś
pracy sezonowejKobietywieś
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia