Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych powyzej 50 r. ż.
Pozycja grupowania:
powyżej 50 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaKobiety
po raz pierwszypowyżej 50 roku życiaOgółem
po raz pierwszypowyżej 50 roku życiaKobiety
po raz kolejnypowyżej 50 roku życiaOgółem
po raz kolejnypowyżej 50 roku życiaKobiety
po pracach interwencyjnychpowyżej 50 roku życiaOgółem
po pracach interwencyjnychpowyżej 50 roku życiaKobiety
po robotach publicznychpowyżej 50 roku życiaOgółem
po robotach publicznychpowyżej 50 roku życiaKobiety
po stażupowyżej 50 roku życiaOgółem
po stażupowyżej 50 roku życiaKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychpowyżej 50 roku życiaOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychpowyżej 50 roku życiaKobiety
po szkoleniupowyżej 50 roku życiaOgółem
po szkoleniupowyżej 50 roku życiaKobiety
po pracach społecznie użytecznychpowyżej 50 roku życiaOgółem
po pracach społecznie użytecznychpowyżej 50 roku życiaKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczympowyżej 50 roku życiaKobiety
niesubsydiowanejpowyżej 50 roku życiaOgółem
niesubsydiowanejpowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcie działalności gospodarczejpowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcie działalności gospodarczejpowyżej 50 roku życiaKobiety
pracy sezonowejpowyżej 50 roku życiaOgółem
pracy sezonowejpowyżej 50 roku życiaKobiety
subsydiowanejpowyżej 50 roku życiaOgółem
subsydiowanejpowyżej 50 roku życiaKobiety
prac interwencyjnychpowyżej 50 roku życiaOgółem
prac interwencyjnychpowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiapowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiapowyżej 50 roku życiaKobiety
innepowyżej 50 roku życiaOgółem
innepowyżej 50 roku życiaKobiety
robót publicznychpowyżej 50 roku życiaOgółem
robót publicznychpowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia działalności gospodarczejpowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia działalności gospodarczejpowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegopowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegopowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegopowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegopowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracępowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracępowyżej 50 roku życiaKobiety
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnegopowyżej 50 roku życiaOgółem
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnegopowyżej 50 roku życiaKobiety
podjęcia naukipowyżej 50 roku życiaOgółem
podjęcia naukipowyżej 50 roku życiaKobiety
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia