Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania długotrwale bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Długotrwale bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneKobiety
po raz kolejnydługotrwale bezrobotneOgółem
po raz kolejnydługotrwale bezrobotneKobiety
po pracach interwencyjnychdługotrwale bezrobotneOgółem
po pracach interwencyjnychdługotrwale bezrobotneKobiety
po robotach publicznychdługotrwale bezrobotneOgółem
po robotach publicznychdługotrwale bezrobotneKobiety
po stażudługotrwale bezrobotneOgółem
po stażudługotrwale bezrobotneKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdługotrwale bezrobotneOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdługotrwale bezrobotneKobiety
po szkoleniudługotrwale bezrobotneOgółem
po szkoleniudługotrwale bezrobotneKobiety
po pracach społecznie użytecznychdługotrwale bezrobotneOgółem
po pracach społecznie użytecznychdługotrwale bezrobotneKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdługotrwale bezrobotneKobiety
niesubsydiowanejdługotrwale bezrobotneOgółem
niesubsydiowanejdługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcie działalności gospodarczejdługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcie działalności gospodarczejdługotrwale bezrobotneKobiety
pracy sezonowejdługotrwale bezrobotneOgółem
pracy sezonowejdługotrwale bezrobotneKobiety
subsydiowanejdługotrwale bezrobotneOgółem
subsydiowanejdługotrwale bezrobotneKobiety
prac interwencyjnychdługotrwale bezrobotneOgółem
prac interwencyjnychdługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiadługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiadługotrwale bezrobotneKobiety
innedługotrwale bezrobotneOgółem
innedługotrwale bezrobotneKobiety
robót publicznychdługotrwale bezrobotneOgółem
robót publicznychdługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia działalności gospodarczejdługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia działalności gospodarczejdługotrwale bezrobotneKobiety
w tym w ramach bonu na zasiedleniedługotrwale bezrobotneOgółem
w tym w ramach bonu na zasiedleniedługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegodługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegodługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniedługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniedługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegodługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegodługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegodługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegodługotrwale bezrobotneKobiety
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracędługotrwale bezrobotneOgółem
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracędługotrwale bezrobotneKobiety
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia