Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Napływ poszukujących pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymOgółem
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymKobiety