Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Przyczyny odpływu poszukujących pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10)Ogółem
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10)Kobiety
podjęcia pracyOgółem
podjęcia pracyKobiety
rozpoczęcia szkoleniaOgółem
rozpoczęcia szkoleniaKobiety
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychOgółem
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychKobiety
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawieOgółem
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawieKobiety
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniuOgółem
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniuKobiety
dobrowolnej rezygnacjiOgółem
dobrowolnej rezygnacjiKobiety
innychOgółem
innychKobiety