Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Poszukujący pracy struktura
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
pracownicy w wieku 45 lat i powyżejOgółem
pracownicy w wieku 45 lat i powyżejKobiety
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcyKobiety
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwemOgółem
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwemKobiety
pobierający świadczenie szkolenioweOgółem
pobierający świadczenie szkolenioweKobiety
pobierający rentę szkoleniowąOgółem
pobierający rentę szkoleniowąKobiety
żołnierze rezerwyOgółem
żołnierze rezerwyKobiety
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracjiOgółem
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracjiKobiety
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalnyOgółem
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalnyKobiety
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacjiOgółem
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacjiKobiety
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracyOgółem
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracyKobiety
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniuOgółem
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniuKobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03)Ogółem
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03)Kobiety