Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podział
Pozycja grupowania:
Oferty pracy wg rodzaju pracy i niewykorzystane
Jednostka
miary
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejOferty pracy razem
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejsubsydiowane
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejz sektora publicznego
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejniewykorzystane dłużej niż 30 dni
zatrudnienie lub inna praca zarobkowaOferty pracy razem
zatrudnienie lub inna praca zarobkowasubsydiowane
zatrudnienie lub inna praca zarobkowaz sektora publicznego
zatrudnienie lub inna praca zarobkowaniewykorzystane dłużej niż 30 dni
miejsca aktywizacji zawodowejOferty pracy razem
miejsca aktywizacji zawodowejsubsydiowane
miejsca aktywizacji zawodowejz sektora publicznego
miejsca aktywizacji zawodowejniewykorzystane dłużej niż 30 dni
stażeOferty pracy razem
stażesubsydiowane
stażez sektora publicznego
stażeniewykorzystane dłużej niż 30 dni
przygotowanie zawodowe dorosłychOferty pracy razem
przygotowanie zawodowe dorosłychsubsydiowane
przygotowanie zawodowe dorosłychz sektora publicznego
przygotowanie zawodowe dorosłychniewykorzystane dłużej niż 30 dni
prace społecznie użyteczneOferty pracy razem
prace społecznie użytecznesubsydiowane
prace społecznie użytecznez sektora publicznego
prace społecznie użyteczneniewykorzystane dłużej niż 30 dni
dla niepełnosprawnychOferty pracy razem
dla niepełnosprawnychsubsydiowane
dla niepełnosprawnychz sektora publicznego
dla niepełnosprawnychniewykorzystane dłużej niż 30 dni
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiOferty pracy razem
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukisubsydiowane
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiz sektora publicznego
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiniewykorzystane dłużej niż 30 dni