Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy kategorie
Pozycja grupowania:
Oferty pracy seznowej
Jednostka
miary
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejsezonowe
zatrudnienie lub inna praca zarobkowasezonowe
dla niepełnosprawnychsezonowe
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukisezonowe