Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
liczba wywiadów i bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
profile pomocy podział
Jednostka
miary
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyOgółemProfil 3
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyOgółemProfil 2
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyOgółemProfil 1
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyOgółemZ ustalonym profilem
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyKobietyProfil 3
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyKobietyProfil 2
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyKobietyProfil 1
Bezrobotni z ustalonym profilem pomocyKobietyZ ustalonym profilem
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluOgółemProfil 3
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluOgółemProfil 2
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluOgółemProfil 1
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluOgółemZ ustalonym profilem
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluKobietyProfil 3
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluKobietyProfil 2
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluKobietyProfil 1
Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profiluKobietyZ ustalonym profilem