Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja koksu
Pozycja grupowania:
Rodzaj koksu
Jednostka
miary
Koks wielkopiecowy
Koks odlewniczy
Koks przemysłowo-opałowy
Koks stabilizowany
Koks Orzech I
Koks drobne sortymenty
Łamany
Orzech II
Groszek
Koksik
Pył koksowy
Koks razem