Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uzysk wyrobów węglopochodnych w stosunku do wsadu suchego
Pozycja grupowania:
Produkty węglopochodne
Jednostka
miary
Smoły surowe koksownicze
Benzole surowe koksownicze
Siarczan amonu nawozowy
Gaz koksowniczy
Sole fenolu
Siarka z odzysku
Energia elektryczna