Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż koksu w kraju
Pozycja grupowania:
Kierunki rozchodu koksu
Jednostka
miary
Ogółem
Przemysł zużywający koks jako wsad
Hutnictwo żelaza i stali
Sektor domowy i komunalny (cele grzewcze)