Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Kierunki przychodu gazu ziemnego wysokometanowego
Jednostka
miary
Przychód gazu ziemnego ogółem
Wydobycie gazu ziemnego ze złóż
Przychód gazu ziemnego z domieszania innych gazów
Zakup gazu ziemnego wysokometanowego z odmetanowania kopalń
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowych
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowych na giełdzie
Zakup gazu ziemnego z Grupy Kapitałowej PGNiG SA
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowych spoza Grupy Kapitałowej PGNiG SA
Produkcja gazu ziemnego w odazotowni
Zakup gazu ziemnego z zagranicy
Wydobycie gazu ziemnego ze złóż czysto gazowych
Pobór gazu z regazyfikacji LNG
Pobór gazu ziemnego z magazynów podziemnych w kraju
Pobór gazu ziemnego z magazynowania w sieci
Pobór gazu ziemnego z magazynów z zagranicy