Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchód gazu ziemnego zaazotowanego Lw
Pozycja grupowania:
Kierunki rozchodu gazu ziemnego zaazotowanego
Jednostka
miary
Rozchód gazu ziemnego ogółem
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego ogółem
Sprzedaż gazu ziemnego do przedsiębiorstw obrotu
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do operatorów systemów
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych
Wsad gazu ziemnego zaazotowanego do odazotowni
Gaz ziemny do mieszania z innymi gazami
Zużycie własne gazu ziemnego
Straty gazu ziemnego ogółem
Straty gazu ziemnego zakładów wydobywczych ogółem
Zatłaczanie gazu nadmiarowego do złóż
Straty gazu ziemnego zakładów wydobywczych - ilość gazu spalona w pochodniach
Straty gazu ziemnego zakładów wydobywczych - ilość gazu wypuszczona do atmosfery
Straty gazu ziemnego w sieci
Zatłaczanie gazu ziemnego do magazynów podziemnych w kraju
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych - gospodarstwa domowe
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych - sektor użyteczności publicznej
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych - sektor handlu i usług
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych - rolnictwo
Sprzedaż krajowa gazu ziemnego do odbiorców końcowych - przemysł