Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odbiorcy końcowi gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj odbiorców końcowych gazu
Pozycja grupowania:
Rodzaj umów (gaz)
Jednostka
miary
Odbiorcy końcowi razemOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi razemOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - przemysłOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - przemysłOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - rolnictwoOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - rolnictwoOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - handel i usługiOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - handel i usługiOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne