Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe gazy ziemne zaazotowane przesłane do odbiorców końcowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj odbiorców końcowych gazu
Pozycja grupowania:
Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Jednostka
miary
Odbiorcy końcowi razemOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi razemOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi razemOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi razemPozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)
Odbiorcy końcowi - przemysłOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - przemysłOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - przemysłOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi - przemysłPozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)
Odbiorcy końcowi - rolnictwoOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - rolnictwoOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - rolnictwoOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi - rolnictwoPozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)
Odbiorcy końcowi - handel i usługiOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - handel i usługiOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - handel i usługiOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi - handel i usługiPozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaPozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweOdbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweOdbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domowePozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)