Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego


Brak rozwinięcia wymiarów