Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychód gazów LNG i z wydobycia podmorskiego
Pozycja grupowania:
Kierunki przychodu gazów innych
Pozycja grupowania:
Rodzaj gazu - Dz. 6 GAZ-3
Jednostka
miary
Przychód gazu ziemnego ogółemGaz z wydobycia podmorskiego
Przychód gazu ziemnego ogółemGaz ziemny skroplony LNG
ProdukcjaGaz z wydobycia podmorskiego
ProdukcjaGaz ziemny skroplony LNG
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowychGaz z wydobycia podmorskiego
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowychGaz ziemny skroplony LNG
Zakup gazu ziemnego z zagranicyGaz z wydobycia podmorskiego
Zakup gazu ziemnego z zagranicyGaz ziemny skroplony LNG
Pobór gazu z magazynówGaz z wydobycia podmorskiego
Pobór gazu z magazynówGaz ziemny skroplony LNG