Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gaz niedostarczony
Pozycja grupowania:
Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Jednostka
miary
Sieć przesyłowa gazu ziemnego ogółem
Sieć dystrybucyjna gazu ziemnego ogółem
Sieć gazowa (przesyłowa i dystrybucyjna) ogółem