Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość gazociagów bezpośrednich i kopalnianych
Pozycja grupowania:
Rodzaj gazociągów
Jednostka
miary
Gazociągi bezpośrednie ogółem
Gazociągi bezpośrednie niskiego ciśnienia do 10 kPa włącznie
Gazociągi bezpośrednie średniego ciśnienia powyżej 10 kPa do 0,5 Mpa włącznie
Gazociągi bezpośrednie podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 Mpa do 1,6 MPa włącznie
Gazociągi bezpośrednie wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 Mpa
Gazociągi kopalniane ogółem
Gazociągi bezpośrednie i kopalniane gazu ziemnego razem